ADE B COMPLEX Premix vitamin cho gia súc, gia cầm (Copy)

gia cầm tăng trưởng, phát triển nhanh, tăng sức đề kháng

Danh mục:

ADE B COMPLEX Premix vitamin cho gia súc, gia cầm. Bổ sung các vitamin A,D,E và vitamin nhóm B, giúp gia súc, gia cầm tăng trưởng, phát triển nhanh, tăng sức đề kháng.